ENGLISH旧版

关于公布能动学院2016年转专业工作实施细则的通知

发布时间:2016-04-14 16:28:00

  根据学校《2016年学生转专业工作通知》的要求,现将《能动学院2016年转专业工作实施细则》及《2016年转专业计划安排表》予以公布。

  有转专业意向的学生可在规定时间内在教务处网站上报名。
 
                                                   能动学院教学办
                                                   2016年4月14日
微信公众号
学院官网